Μηχανικός/Project Manager στην Carky | Μύκονος

 • Μύκονος, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2018
 • Εμφανίσεις 213
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη διαφόρων τεχνικών έργων και εργασιών ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων σε προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης και την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό Πολιτικού Μηχανικού Ανωτάτης Σχολής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση (και συγκεκριμένα στην ίδια τοποθεσία θα συνεκτιμηθεί περαιτέρω)
 • Γνώση και εμπειρία από εργοτάξια (νεόδμητες οικοδομές, συγκροτήματα βιλλών)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλός χειρισμός του MS Office Suite
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εποπτεία συνεργείων και ομάδας τεχνιτών
 • Δυνατά στοιχεία οργάνωσης, επικοινωνίας, συντονισμού, διαχείρισης και επίβλεψης ομάδων
 • Εμπειρία και ικανότητα απόδοσης βέλτιστων αποτελεσμάτων σε περιβάλλοντα εργασίας με γρήγορους ρυθμούς και μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες παράδοσης

 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαμονή
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου