Μηχανολόγος Μηχανικός στην ANALKO

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 152
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η ANALKO LTD εταιρεία Ηλεκτροστατικής βαφής και ανοδίωσης αλουμινίων αναζητά να προσλάβει:
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
  • 5ετή προϋπηρεσία,
  • καλή γνώση χρήσης PC, προγραμματισμού, μηχανολογικού σχεδίου,Autocad
  • καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική