Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη SOLERGON

  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/07/2018
  • Εμφανίσεις 1390
Επισκόπηση θέσης εργασίας

H SOLERGON Α.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνικών έργων με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Ζητείται για απασχόληση σε τεχνική εταιρία στην Αθήνα και σε εργοτάξια ενεργειακών έργων εντός Ελλάδος:

Προσόντα:

  • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή Η/Μ έργων.
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδίου, Αutocad, αγγλικών.
  • Επιθυμητή η γνώση γερμανικών.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική