Νέος/α για την στελέχωση του Tμήματος Πωλήσεων στην Ekol logistics

 • Ασπρόπυργος, Δυτική Αττική, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
 • Εμφανίσεις 204
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Ekol logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής, αναζητά νέο-α για την στελέχωση του Tμήματος Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση & ανάπτυξη υφιστάμενου , καθώς & νέου πελατολογίου (ύπαρξη πελατολογίου θα εκτιμηθεί)
 • Οργάνωση, σύνταξη & υποβολή προσφορών
 • Διαχείριση υποστήριξης πελατών στην μετά πώληση περίοδο
 • Γνώση των προϊόντων & υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, καθώς & συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης & εξέλιξης αυτών.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΑΤΕΙ/ΑΕΙ με συνάφεια στον κλάδο των μεταφορών
 • Τουλάχιστον 3ετή προυπηρεσία στις Πωλήσεις .
 • Άψογη γνώση Αγγλικών
 • Θα εκτιμηθεί η γνώση μιας δευτερης γλώσσας
 • Άψογη γνώση Η/Υ
 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητες στον τομέα των Πωλήσεων
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί εχεμύθεια .
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική