Νηπιαγωγός στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 61
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Νηπιαγωγών (ειδικής αγωγής), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν τις 1/9/2018) έως τις 31/7/019, για τους Παιδικού Σταθμούς.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη