Οδηγός/Μεταφορέας στο Χαμόγελο του Παιδιού | Ηράκλειο, Κρήτης

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 578
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Οδηγός / Μεταφορέας για το Ηράκλειο Κρήτης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’, Δ’ ή Ε ́ κατηγορίας
  • Πιστοποίηση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
  • Κάρτα ταχογράφου
  • Απόφοιτος Λυκείου ή Ι.Ε.Κ.
  • Απαραίτητη η εμπειρία οδήγησης μεγάλων οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας
  • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος, σοβαρός και ευγενικός χαρακτήρας
  • Με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

 

Στείλε το βιογραφικό σου, αναγράφοντας τον κωδικό 184.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη