Οδηγός Γ’ Κατηγορίας στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού

  • Πύδνα Κολινδρός, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 55
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία