Οδηγός στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

  • Λευκάδα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2018
  • Εμφανίσεις 118
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λευκάδας.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Μαΐου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου