Οικονομικός Αναλυτής στην Saint-Gobain | Θεσσαλονίκη

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Εμφανίσεις 228
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Saint-Gobain Autover είναι θυγατρική του Γαλλικού Ομίλου Saint-Gobain, παγκόσμιου ηγέτη στα υλικά και συστήματα δόμησης, τους υαλοπίνακες  και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Με ισχυρή παρουσία σήμερα σε 67 χώρες και 170.000 εργαζόμενους ο Όμιλος παράγει και διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις, παρέχοντας καινοτόμους σχεδιασμούς για κάθε κατασκευή και ειδικά για την κατοικία, με γνώμονα πάντα την  Ασφάλεια και την Υγεία, την προστασία του Περιβάλλοντος, την προστασία των φυσικών πόρων και την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών και θα έχει ως κύρια καθήκοντα του, ενδεικτικά, τη σύνταξη των οικονομικών αναφορών της τοπικής οργάνωσης, τη συλλογή των στοιχείων για τη σύνταξη των οικονομικών αναφορών καθώς και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI οικονομικής κατεύθυνσης
• Άριστη γνώση του Excel
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-4 έτη σε αντίστοιχη θέση. Η εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στον προγραμματισμό και τη διαχείριση χρόνου

Η Εταιρεία προσφέρει:

• Ασφαλές και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον
• Εκπαίδευση
• Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης
• Ιδιωτική ασφάλιση

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα υπόψη τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία