Παιδίατρος στο Δήμο Σαμοθράκης

  • Σαμοθράκη, Samothraki, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 125
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής για το χρονικό διάστημα 01/09/2018 έως 31/07/2019.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη