Παιδίατρος στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου»

  • Άγιος Νικόλαος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 158
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ Παιδιάτρων, έως τις 31/7.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη