Παιδίατρος στο ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»

  • Σιντική, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 107
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ Παιδιάτρων, έως τις 31/7.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία