Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας

  • Ζίτσα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 76
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος