Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής στο Χαμόγελο του Παιδιού | Θεσσαλονίκη

 • Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
 • Εμφανίσεις 210
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής για πενθήμερη οχτάωρη και σε βάρδιες εργασία που αφορά τη φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο παιδικής προστασίας από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Περιοχή εργασίας: Θεσσαλονίκη

Αναγράφοντας τον κωδικό «226».

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία