Παιδαγωγός, Παιδοκόμος στο Χαμόγελο του Παιδιού | Κόρινθος

  • Κόρινθος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 101
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Παιδαγωγός / Παιδοκόμος για την Κόρινθο.
Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
  • Σχετική επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία
  • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
  • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Αναγράφοντας τον κωδικό «88».

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος