Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής στο Χαμόγελο του Παιδιού | Κυλλήνη, Ν. Ηλείας

 • Κυλλήνη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
 • Εμφανίσεις 174
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής για πενθήμερη οχτάωρη και σε βάρδιες εργασία που αφορά τη φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο παιδικής προστασίας.

Απαραίτητες δεξιότητες:
 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων.
 
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Αριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Αριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Περιοχή εργασίας: Κυλλήνη.
Αποστείλατε βιογραφικό στο email: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 224.
Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος