Πληροφορικός στο Δήμο Θεσσαλονίκης

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 114
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο CUTLER – Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency).

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία