Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός στη Eurobank

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Εμφανίσεις 391
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Θυγατρική εταιρεία γνωστού τραπεζικού ομίλου με δραστηριοποίηση στα ακίνητα επιθυμεί in house συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο.

Επιθυμητά προσόντα:

  • 10ετη εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών,
  • Γνώση των Νόμων περί αυθαιρέτων,
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
  • Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκευή και Σύνταξη λογαριασμών έργων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: v-skatsogianni@eurobank.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική