Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΕΗ | Κέντρο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V, Ν. Κοζάνης

  • Πτολεμαΐδα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 120
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για το Κέντρο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία