Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΕΗ

  • Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/12/2017
  • Εμφανίσεις 303
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Κέντρο Επίβλεψης Έργων ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017.

 

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία