Πολιτικός Μηχανικός στη Cengo Tech

  • Αριστοτέλους 1-3, Πειραιάς, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 269
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Cengo Tech τεχνική εταιρεία στο Πειραιά, αναζητάει Πολιτικό Μηχανικό για Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη στατικών μελετών ,ενεργειακές επιθεωρήσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μελέτη Στατικών με FESPA,
  • Καλή γνώση Autocad,
  • Πτυχίο Ενεργειακού Επιθεωρητή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@cengo-tech.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική