Πρακτική Άσκηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε Φορείς στη Γαλλία

  • Γαλλία
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/06/2017
  • Εμφανίσεις 385
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, προκηρύσσει την επιχορήγηση οκτώ (8) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 – 6) μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αναλυτικότερα: Πρακτική Άσκηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε Φορείς στη Γαλλία

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό