Πρακτική άσκηση για φοιτητές στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Λεωφ. Κηφισίας 1, Ampelokipi Menemeni, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/05/2018
  • Εμφανίσεις 230
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της.

Η άσκηση διαρκεί από 3 μήνες έως 1 έτος και είναι μη αμειβόμενη.

Μετά το τέλος του χρόνου άσκησης, χορηγείται συστατική επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική