Πρακτική άσκηση (Κουζίνα – Μάγειρας) στο Polis Grand Hotel

  • Polis Grand Hotel, Veranzerou, Athens, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/05/2018
  • Εμφανίσεις 243
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Polis Grand Hotel στο κέντρο της Αθήνας ζητά:

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Φοίτηση σε αντίστοιχες σχολές
  • Να πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
  • Βασική γνώση της Αγγλικής
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Τουριστικές, Τουριστικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική