Πρακτική Άσκηση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών στην Cyta

  • Μεταμόρφωση, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/06/2018
  • Εμφανίσεις 198
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Cyta, ο Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, είναι ένας απόλυτα υγιής οργανισμός με μακρά και διακεκριμένη πορεία, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την εμπειρία, τη σοβαρότητα και την υψηλή του τεχνογνωσία.

Το 2007 η Cyta επέκτεινε την παρουσία της και στην Ελλάδα, ξεκινώντας συνειδητά τη δράση της από την ελληνική περιφέρεια. Η Cyta Ελλάδος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια προόδου, πολυτιμότερο σύμμαχό της θεωρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της.

Στη Cyta έχουμε μάθει να επενδύουμε στους Ανθρώπους μας και να θεωρούμε το Δυναμικό μας το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με δραστήρια και ικανά στελέχη, πρόθυμα να πιστέψουν στο όραμά μας και να ενισχύσουν το έργο μας στην Ελλάδα.

Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αυτη την περιοδο δεχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Πρακτική Άσκηση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών (Praktiki_CPEs)

 

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:

* στην τεχνική εξυπηρέτηση πελατών  – βλαβοληψία  – βλαβοδιαχείριση

Τόπος Απασχόλησης

* Μεταμόρφωση Αττικής

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές Ικανότητες:

* Προφορική Επικοινωνία
* Γραπτή Επικοινωνία
* Ομαδικότητα

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ_ΠΕΛΑΤΩΝ_2018

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995.

Διεύθυνση Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού Λεωφ. Αλεξάνδρας  128 114 71 Αθήνα

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική