Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
  • Εμφανίσεις 126
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων, στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης παρέχεται σε δύο περιόδους:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις  19 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό