Προγράμματα Υποτροφιών από το Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
  • Εμφανίσεις 192
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων χρηματοδοτεί τα ακόλουθα προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου.

– Έδρα FSMP:
Τα προγράμματα FSMP έχουν ως σκοπό να φιλοξενήσουν σε πρώτη φάση, έναν ή δύο αλλοδαπούς μαθηματικούς σε ένα ή περισσότερα συνεργαζόμενα εργαστήρια με το Ίδρυμα.

Όλοι οι τομείς των μαθηματικών, αλλά και της βασικής πληροφορικής, μπορούν να επιλεγούν. Ο υπότροφος θα έχει χρηματοδότηση για παραμονή από 4 έως 12 μήνες (ενδεχομένως διανεμημένους σε δύο ακαδημαϊκά έτη).
Ο μισθός του κατόχου της Έδρας FSMP θα είναι 4700- 6200 € καθαρά μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
– από 1η Οκτωβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2017 για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Οι υπότροφοι της έδρας FSMP θα παραδώσουν επίσης, 20 ώρες μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου.

– Πρόγραμμα για μεταδιδακτορικούς φοιτητές

Αυτή τη χρονιά, το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων χρηματοδοτεί 15 μεταδιδακτορικά έτη στα μαθηματικά ή στη βασική πληροφορική. Οι θέσεις αυτές, διάρκειας ενός ή δύο ετών, μπορούν να πληρωθούν από τον Οκτώβριο 2018 στα ερευνητικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ίδρυμα.

– Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες απευθύνονται σε κατόχους ενός διδακτορικού τίτλου που υποστήριξαν τη διατριβή τους πριν την έναρξη του μετα-διδακτορικού συμβολαίου τους (διαφορετικά δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί).

Η πρόσκληση αφορά όλους τους κλάδους των επιστημών της πληροφορικής και των μαθηματικών. Η επιλογή θα γίνει βάσει του κριτηρίου της επιστημονικής αριστείας και της ποιότητας του επιστημονικού σχεδίου.

Οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί θα απασχολούνται ως συμβασιούχοι και θα λαμβάνουν καθαρά μηνιαία αμοιβή ύψους 2500€, ενώ θα τους παρέχεται και κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση ασθενείας. Θα συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υποδοχής, κυρίως σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας.

– Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2017

– Συστατική επιστολή: ηλεκτρονική υποβολή μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2017
– Επικοινωνία: postdoc@fsmp.fr

– Υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Paris Graduate School of Mathematical Sciences (PGSM):

Οι φοιτητές που επιλέγονται κάθε χρόνο βάσει φακέλου λαμβάνουν από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές και υποστήριξη ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο PGSM International λαμβάνουν υποτροφία ύψους 1.100€/μήνα.

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει επίσης το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης των φοιτητών καθώς και το κόστος εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί σε ένα Μ2 λαμβάνουν υποτροφία 10 μηνών + 2 μηνών αν συνεχίσουν τη διδακτορική τους διατριβή στη Γαλλία.

*Διαδικασία εγγραφής στα προγράμματα, στην ιστοσελίδα : http://www.sciencesmaths-paris.fr

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό