Προγραμματιστής/στρια στο Betpractice.com

  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/07/2018
  • Εμφανίσεις 212
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Προγραμματιστής/στρια από το Betpractice.com

 

Περιγραφή της θέσης:

-Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων.
-Προγραμματισμός με κορμό τη γλώσσα C# ή php
-Συντήρηση και βελτίωση κώδικα.
-Σχεδιασμός νέων λειτουργιών στα υπάρχοντα προγράμματα.
-Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows

Απαιτούμενα Προσόντα:

-Γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε c#(.NET Aspx), SQL, Web Services
-Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων.
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

-Γνώσεις προγραμματισμού σε php, JavaScript., c/c++, Java, AngularJs,
-Εμπειρία σε προγραμματισμό με βιβλιοθήκες όπως, JQuery, Bootstrap
-Εμπειρία σε τεχνικές debugging, performance optimization και SQL Tuning.
-Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
-Θεωρητική κατάρτιση στο πεδίο του προγραμματισμού.
-Γνώσεις μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων.
-Γνώσεις αλγορίθμων βελτιστοποίησης.
-Γνώση και εμπειρία Multi-threading προγραμματισμού.

Προσφέρονται:

-Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
-Συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο.
-Συνθήκες ομαδικής και δημιουργικής εργασίας σε τμήμα έμπειρων προγραμματιστών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hr@betpractice.net

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική