Προγραμματιστής στην Bee Real Estate | Θεσσαλονίκη

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2018
  • Εμφανίσεις 208
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται προγραμματιστής για 4ωρη απασχόληση με προοπτική πλήρους, εφόσον διαπιστωθεί κατά την διάρκεια της συνεργασίας προϋποθέσεις άρτιας επίδοσης, με γνώσεις και επιθυμητή εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες:

  • Object oriented programming and design. (C#/PHP/etc)
  • Web technologies (HTML5/CSS3/JS/etc)
  • SQL databases (e.g. MsSQL/MySQL/etc)
  • Javascript frameworks. (jQuery/Angular/etc)
Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία