Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο ΔΔΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»

  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 245
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Tο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς της «Ελληνικής Φιλοσοφίας – Φιλοσοφίας των Επιστημών», και

β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Καλούνται οι υποψήφιοι του Γ ́ Κύκλου (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις: ppp.uoi.gr

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη