Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Α.Π.Θ.

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 121
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Ιουλίου 2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κατατίθενται καθημερινά κατά τις ώρες 12:00 μ. – 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία από 9-7-2018 έως και 20-7-2018.

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα