Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΕΚΠΑ από το Keio Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 277
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο ΚΕΙΟ της Ιαπωνίας προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του ΚΕΙΟ υποτροφίες σπουδών στην Ιαπωνία σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΚΠΑ ως εξής:

1. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος προσφέρεται υποτροφία 1,200,00 JPY παρεχόμενη ως εξής: 100,000 JPY/μήνα (11 μήνες) συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης (Arrival Allowance) κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.
2. Για φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο ΚΕΙΟ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών προσφέρεται υποτροφία ως εξής: – Για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 100,000 JPY/μήνα (6 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης (Arrival Allowance) κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.
– Για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 100,000 JPY/μήνα (4 μήνες), συν 100,000 JPY ως έξοδα εγκατάστασης (Arrival Allowance) κατά την άφιξη και εγγραφή τους στο ΚΕΙΟ.

Έναρξη ισχύος υποτροφίας: Χειμερινό εξάμηνο 2018-19. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, κάθε χρόνο το ΕΚΠΑ δύναται να αποστείλει είτε 1 φοιτητή/τρια για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ή 2 φοιτητές/τριες για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η ανωτέρω υποτροφία θα είναι διαθέσιμη από το ΚΕΙΟ, ετησίως σε φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ για μία τριετία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (υπόψιν κ. Μαρίας Βαρδάκη, τηλ. 2103689731, email: mvardaki@uoa.gr)

Σχετικός σύνδεσμος: Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΕΚΠΑ από το Keio Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό