Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφίας σε Τελειόφοιτους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.

  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/06/2018
  • Εμφανίσεις 217
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Προσκαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που επιθυμούν να λάβουν υποτροφία για την αναδρομική κάλυψη των εξόδων της εκπονηθείσας διπλωματικής τους εργασίαςνα υποβάλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΕΛΚΕ κατά τις ώρες και ημέρες κοινού από 20 Ιουνίου 2018 μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2018 και από 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις

Επιστήμες:

Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα