Προσωπικό Καθαριότητας στον Οργανισμό Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας

  • Οιχαλία, Μεσσηνία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Εμφανίσεις 134
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Οργανισμός Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος