Προσωπικό και διανομείς στη Domino’s Pizza

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 877
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Dominos Pizza, η πρώτη εταιρεία στο κόσμο στο delivery πίτσας, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό και διανομείς για τα καταστήματα του δικτύου της.

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Άτομο ευγενικό, πρόθυμο και με ενθουσιώδη χαρακτήρα
  • Άπταιστη γνώση ελληνικών
  • Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών
  • Δίπλωμα οδήγησης έως 125 κ.ε (για τους οδηγούς)

Παροχές: 

  • Πλήρης ασφάλιση
  • Εταιρικό μηχανάκι (για τους οδηγούς)
  • Ευκαιρίες εξέλιξης
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική