Προϊστάμενος εσωτερικού ελέγχου στην Παλίρροια – Σουλιώτης

 • Ψαχνά, Εύβοια, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 06/12/2017
 • Εμφανίσεις 237
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η εταιρία Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2o χιλ Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών (περίπου 100 χιλ από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, καθώς και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Οικονομικά/Λογιστική/Χρηματοοικονομικά.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδιαίτερα MBA, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας ( επίπεδο Proficiency ).
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office ( Word, Excel, Microsoft Outlook ).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου βιομηχανικού ομίλου ή σε εταιρείες ορκωτών λογιστών-ελεγκτών.
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα systems management είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Ευχέρεια συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό.
 • Γνώση των λογιστικών πρακτικών και διαδικασιών με αποδεδειγμένες ερευνητικές ικανότητες. Γνώση και εμπειρία των IFRS θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό πνεύμα, αντικειμενικότητα, διακριτικότητα και εχεμύθεια.
 
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση
Αποστολή Βιογραφικών εώς και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα