Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον BAKALAROS GROUP

  • Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2018
  • Εμφανίσεις 285
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Όμιλος επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ   είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος Όμιλος που δραστηριοποιείται από το 1981 στην εμπορία και διακίνηση Αναψυκτικών – Ζύθου – Νερού και Ποτών.

Απασχολούμε  100 εργαζομένους και εξυπηρετούμε  τις ανάγκες πελατών λιανικού , χονδρικού εμπορίου και  HORECA  στην ευρύτερη περιοχή της  Δυτικής Ελλάδας.

Ο Όμιλος μας αναζητά:

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα

• Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, τις αποδεκτές λογιστικές αρχές βάσει ΕΛΠ, το νομικό και  ευρύτερα κάθε κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕ.
• Υποβολή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων  πληροφοριακών στοιχείων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Κλείσιμο του οικονομικού μήνα όλων των εταιρειών του ομίλου βάση ΕΛΠ.
• Εξασφάλιση μαζί με το Προϊστάμενο Διαχείρισης διαθεσίμων της ημερήσιας, εβδομαδιαίας, μηνιαίας και τριμηνιαίας συμμόρφωσης και συμφωνίας των Ταμιακών και τραπεζικών δραστηριότητες.
• Υποστήριξη του  προϋπολογισμού ως μέλος της ομάδας.
• Παρακολούθηση και ανάλυση των θεμάτων προσωπικού και των κανονισμών της εργατικής νομοθεσίας και εφαρμογή τους στον Όμιλο.
• Εποπτεία του τμήματος λογιστηρίου προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες των οικονομικών αναφορών.
• Βοήθεια στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων διαδικασιών και δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ροής εργασίας του τμήματος.
• Διεκπεραίωση ad hoc συγκεκριμένων  έργων ανάλογα με τις ανάγκες της διεύθυνσης.
• Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της εταιρείας .

Τυπικά προσόντα:

• Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ με οικονομική/λογιστική κατεύθυνση.
• Δικαίωμα Υπογραφής  Α’ Τάξης.
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 5-7 έτη
• Δυναμική προσωπικότητα με υψηλή ικανότητα στην επικοινωνία
• Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word, Excel)

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικές  αποδοχές
• Προοπτική καριέρας σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Επιστήμες:

Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος