Προϊστάμενος Λογιστηρίου στο COMPACT DISC CLUB

 • Ημερομηνία ανάρτησης 25/08/2017
 • Εμφανίσεις 488
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To Compact Disc Club, εταιρεία leader στην αγορά των απ΄ευθείας πωλήσεων μουσικών συλλογών επεκτείνεται σε νέους τομείς δραστηριότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των πελατών του και αναζητά:

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης (Λογιστική) & Άδεια Ά Τάξης ΟΕΕ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε εμπορική επιχείρηση με τήρηση αποθήκης
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΛΠ, ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Θεμάτων Γ.Ε.Μ.Η και Εταιρικών Νόμων
 • Πολύ καλή γνώση Εργατικής Νομοθεσίας, ικανότητα  χειρισμού εργατικών θεμάτων και κατάρτισης Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση MS-Excel και λογιστικών πακέτων / ERP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα αντίληψης της επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ηλικία έως 45 ετών
Επιστήμες:

Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική