Πρόγραμμα απασχόλησης σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι στα Ελληνικά Πετρέλαια | 2018

  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/03/2018
  • Εμφανίσεις 540
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο:

  • 1η περίοδος: Απρίλιος – Σεπτέμβριος
  • 2η περίοδος: Οκτώβριος – Μάρτιος

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου και για τη 2η περίοδο από 1η Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

  • αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών
  • βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.helpe.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα