Πρόληψη 5 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

  • Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2017
  • Εμφανίσεις 398
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Kαθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική