Πρόσκληση κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/07/2018
  • Εμφανίσεις 89
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης.
  2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

To συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:

  • Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€
  • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια ευρώ (200,00)€
  • Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€

Αναλυτικές πληροφορίες: dodoni.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Αυγούστου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα