Πρόσληψη 10 ατόμων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου

  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/02/2018
  • Εμφανίσεις 242
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα:

Αναλυτικότερα: 10 άτομα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική