Πρόσληψη 10 Εργατών Γενικών Καθηκόντων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

  • Βόλβη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 79
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία