Πρόσληψη 10 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

  • Ζαγορά Μούρεσι, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 104
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία