Πρόσληψη 10 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Ρόδου

  • Ρόδος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2018
  • Εμφανίσεις 73
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου