Πρόσληψη 11 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

  • Ρέθυμνο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2018
  • Εμφανίσεις 123
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων για το υποέργο «Ανάδειξη υστερομινωικού ΙΙΙ νεκροταφείου Αρμένων Ρεθύμνου – Α’ Φάση» , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη