Πρόσληψη 11 ατόμων στο Δήμο Σαμοθράκης

  • Σαμοθράκη, Samothraki, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 161
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη