Πρόσληψη 112 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 376
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία με 112 άτομα για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αναλυτικότερα: http://www2.filmfestival.gr

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα