Πρόσληψη 115 ατόμων στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» | Αθήνα

  • Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2017
  • Εμφανίσεις 581
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γ.Ν.Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» ανακοινώνει την πρόσληψη 115 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αθήνα Υψηλάντου 45-47

ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για

24 μήνες

42

102

Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αθήνα Υψηλάντου 45-47

ΥΕ * Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων- Σερβιτόρων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για

24 μήνες

59

103

Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αθήνα Υψηλάντου 45-47

ΥΕ * Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για

24 μήνες

8

104

Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αθήνα Υψηλάντου 45-47

ΥΕ * Προσωπικού Εστίασης (Λαντζιέρηδων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για

24 μήνες

6

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική