Πρόσληψη 12 Εργατών Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Γαλατσίου

  • Γαλάτσι, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 92
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική